LeafSeal đáp ứng đủ các năng lực thi công sàn Epoxy, loại hình được áp dụng trong các khu công nghiệp, nhà kho và các tòa nhà thương mại để nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh, an toàn cho công nhân, thiết bị và hàng tồn kho.