Trong những năm gần đây, LeafSeal không ngừng nghiên cứu và phát triển thêm các hạng mục thi công về Hardener, một biện pháp ứng dụng phổ biến trong các công trình Nhà công nghiệp, bãi xe chung cư,…