West Gate Park

Chủ đầu tưAn Gia Group
Loại hìnhCăn hộ
Vị tríThành phố Hồ Chí Minh
Năm triển khai2021
Sản phẩm cung ứngHoá chất chống thấm, keo dán gạch, bột chà ron, vữa và phụ gia xây dựng